Kaitlin Fritz: Arts provides essential skills

November 14, 2015 1:00 PM