Scynexis eyes $68 million IPO

March 19, 2014 10:50 AM