Boshamer Stadium.
Boshamer Stadium. Courtesy of UNC Athletics
Boshamer Stadium. Courtesy of UNC Athletics