Malik Shequan Boyce
Malik Shequan Boyce Durham County Sheriff’s Office
Malik Shequan Boyce Durham County Sheriff’s Office

2nd murder suspect in 2016 Durham slaying captured

January 23, 2017 10:51 AM