In final video, Jordanian pilot said he was shot down

February 05, 2015 07:10 PM