Kaitlin Fritz: Arts provides essential skills

November 14, 2015 01:00 PM